NOTIFIKASI MENJALANKAN AKTIVITI ATAU PERNIAGAAN
NOTOFICATION TO CARRY OUT ACTIVITY OR BUSINESS


Susulan daripada Garis Panduan (SOP) yang diluluskan oleh pihak Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri (SDMC),
kesemua sektor perniagaan yang hendak beroperasi dan memenuhi syarat dibenarkan beroperasi mulai 12hb Mei 2020 dengan mengemukakan notifikasi kepada:

 • Majlis Perbandaran Sibu-smc@smc.gov.my
  Fax No: 084-320240
  Pegawai Seranta-Encik Frankie Jampi (084-341170)
  Puan Khatijah Binti Affandi (084-333411)

 • Majlis Daerah Luar Bandar Sibu
  Fax No: 084-324694
  Pegawai Seranta-Encik Matheaw Paraw (019-8599242)
     mattepc62@yahoo.com
  Encik David Houng Kah Tong (016-8734145)
       david.hkt@srdc.gov.my

 • Majlis Daerah Kanowit
  Tel No: 084-752093/Fax No: 084-752695
  Pegawai Seranta-Encik Anthony Luta Ak Juing
  antonlj@sarawak.gov.my

Premis-premis perniagaan yang hendak beroperasi dikehendaki menyertakan bersama "plan of action" bagi memastikan penularan Covid-19 dapat dibendung seperti
yang diwartakan dalam Sarawak Government Gazette Part ll (Vol. LXXV, No.25)(CHARLES SIAW)
PENGERUSI JAWATANKUASA PENGURUSAN BENCANA
BAHAGIAN SIBU
PENTING:

Kepada pemohon ingin menjalankan aktiviti atau operasi perniagaan bermula 12 Mei 2020, informasi penuh boleh didapati dan memohon secara atas talian di:

https://community-service.sarawak.gov.my/community/loadCriteriaPageBusinessReg

Para pemohon diminta untuk memastikan pematuhan kepada Garis Panduan (SOP) yang telah ditetapakan