Tarikh: 22 Mei 2018
Tempat: Kompleks Islam Sarawak Sibu, Jalan Awang Ramli Amit Sibu
Penganjur: Pejabat Residen Bahagian Sibu & Kompleks Islam Sarawak Sibu