Sarawak ID | Register
×

Pentadbiran Bahagian Sibu

RESIDEN SIBU | DO SIBU | DO KANOWIT | DO SELANGAU

FAQ

[+] 1. 7) : Apakah e-Kasih?
[+] 2. 1) : Apakah prosedur membuat akuan sumpah di pejabat tuan dan dengan siapakah akuan sumpah boleh dibuat?
[+] 3. 2) : Siapakah pegawai yang boleh membuat pengesahan dokumen di pejabat tuan dan apakah yang perlu dibawa bersama ?
[+] 4. 3) : Bagaimana untuk memohon sebarang kekosongan jawatan di Jabatan Kerajaan Negeri ?
[+] 5. 4): Bagaimana saya boleh menyemak status permohonan saya ?
[+] 6. 5) : Bolehkah saya menjalani latihan industri (praktikal) di jabatan tuan?
[+] 7. 6) : Bagaimana untuk membuat aduan, maklumbalas , komen atau mendapatkan maklumat berhubung Jabatan tuan ?

[+] 1. 1) : Bagaimana proses membuat anak angkat?
[+] 2. 2) : Berapa had umur anak yang boleh dijadikan anak angkat?
[+] 3. 3) : Berapakah jarak umur keluarga angkat dengan anak yang hendak diangkat?
[+] 4. 4) : Adakah status orang yang belum berkahwin boleh mengangkat anak?
[+] 5. 5) : Adakah saya boleh membuat permohohonan anak angkat, jika saya dari daerah lain ke daerah Kanowit?