Pengeluaran Lesen Pungutan AwamPengeluaran Lesen Pungutan Awam

Singkatan:

KPD= Ketua Polis Daerah

PT= Pegawai Tadbir

PD= Pegawai Daerah

SUK= Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak


Borang/ Dokumen yang perlu dikemukakan

1)     1 salinan borang permohonan

2)     3 keping gambar setiap orang bagi pemohon dan pemunggut

3)     1 salinan Minit mesyuarakat akhir bagi Persatuan/ Jawatankuasa

4)     1 salinan penyata akaun bank

5)     1 salinan fotostat kad pengenalan bagi permohonan dan pemungut


Langkah-Langkah Permohonan

1. Terima dan semak permohonan ( memastikan permohonan adalah lengkap sebelum permohonan dapat diproses).

2. Mengemukakan surat permohonan tersebut kepada KPD untuk tapisan keselamatan.

3. Permohonan diterima kembali (Sekiranya lulus tapisan keselamatan)

4. Catat tindakan dan ulasan dalam Buku Daftar dan Rujuk permohonan kepada Residen untuk keputusan.

Sekiranya Diluluskan

5. Catat keputusan dalam Buku Daftar dan copkan “LULUS” pada borang. Maklumkan pemohon supaya membuat pembayaran.

6. Sediakan borang B, C dan D untuk disemak Oleh PT dan PT kemukakan kepada Residen untuk di tandatangan dan kembalikan kepada PT Serahkan borang, surat litup & arah penganjur tandatangan dalam Buku Daftar

7. Agih salinan lessen kepada SUK, PD & KPDdan buat catatan dalam Buku Daftar. (Tamat)

Sekiranya Ditolak    

8. Copkan “DITOLAK” pada borang dan maklumkan kepada pemohon. (Tamat)