Visi & MisiVisi & Misi

Visi

Untuk menjadikan pentadbiran Daerah Sibu sebagai sebuah organisasi yang unggul dalam perancangan, pelaksanaan dan penyelarasan program-program pembangunan berasaskan dasar kerajaan.


Misi


Kami adalah komited dan prihatin untuk memberi perkhidmatan yang efisen dalam membawa pembangunan kepada masyarakat.